۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

 

برگزاری کلاسهای دانشکده پیراپزشکی از طریق مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی

جهت شرکت در کلاس ها وارد لینک زیر شوید:

http://vu.kmu.ac.ir/fa