۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر

تقویم دانشگاهی نیم سال 98-97
۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن
تقویم دانشگاهی نیم سال 98-97
تقویم دانشگاهی نیم سال 98-97
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
در خصوص بخشنامه وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی
۱۳۹۷ شنبه ۳ شهريور
در خصوص بخشنامه وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی
در خصوص بخشنامه وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی
مدت بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
مدت بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
۱۳۹۷ شنبه ۳ شهريور
مدت بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
مدت بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
ارسال نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درتهیه آثار علمی
۱۳۹۶ شنبه ۲۰ آبان
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درتهیه آثار علمی مصوبه سی و یکم مرداد 1396
ارسال نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درتهیه آثار علمی
دعوت نامه
۱۳۹۶ شنبه ۲۰ آبان
دعوت نامه جهت شرکت در کارگاه های آموزشی
دعوت نامه