۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
دومین سمپوزیم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و بازساختی
۱۳۹۷ سه شنبه ۹ مرداد
دومین سمپوزیم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و بازساختی
دومین سمپوزیم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و بازساختی
کارگاه یک روزه جداسازی سلول های کراتینوسیت و پیوند آن در بیمار ویتیلیگو
۱۳۹۷ سه شنبه ۹ مرداد
جداسازی سلول های کراتینوسیت و پیوند آن در بیمار ویتیلیگو
کارگاه یک روزه جداسازی سلول های کراتینوسیت و پیوند آن در بیمار ویتیلیگو
ثبت نام عتبات دانشگاهیان
۱۳۹۷ سه شنبه ۹ مرداد
ثبت نام عتبات دانشگاهیان
ثبت نام عتبات دانشگاهیان
قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۳ تير
اطلاع رسانی جهت ثبت نام دانشجویان در وبگاه بنیاد نخبگان استان کرمان
قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان
جدول زمان بندی ثبت چهره دانشجویان در دانشگاه تایمکس بیمارستان افضلی پور
۱۳۹۷ شنبه ۹ تير
جدول زمان بندی ثبت چهره دانشجویان در دانشگاه تایمکس بیمارستان افضلی پور
جدول زمان بندی ثبت چهره دانشجویان در دانشگاه تایمکس بیمارستان افضلی پور
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان از مهر 96 تا شهریور97
۱۳۹۷ شنبه ۹ تير
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان از مهر 96 تا شهریور97
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان از مهر 96 تا شهریور97
دستور معاون آموزشی دانشگاه مبنی بر لزوم حضور کلیه دانشجویان در تمامی کلاسها و کارآموزی ها تا پایان خ...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ خرداد
دستور حضور کلیه دانشجویان در کلیه کلاسها و کارآموزی ها تا پایان خرداد ماه 97
دستور معاون آموزشی دانشگاه مبنی بر لزوم حضور کلیه دانشجویان در تمامی کلاسها و کارآموزی ها تا پایان خرداد ماه 97
برگزاری چهارمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
برگزاری چهارمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضای محترم هیأت علمی دانشکده روز سه شنبه مورخ 97/3/1ساعت 12 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.بررسی گزارش عملکرد و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبو...
برگزاری چهارمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیأت علمی
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیأت علمی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیأت علمی
برگزاری چهارمین جلسه شورای روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسان...
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ ارديبهشت
برگزاری چهارمین جلسه شورای روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
برگزاری چهارمین جلسه شورای روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی