۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده در تاریخ 98/10/3 در دفتر ریاست برگزار گردید.
۱۳۹۸ يکشنبه ۸ دي
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده در تاریخ 98/10/3 در دفتر ریاست برگزار گردید.
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده در تاریخ 98/10/3 در دفتر ریاست برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی روز دوشنبه مورخ 98/10/02
۱۳۹۸ سه شنبه ۳ دي
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی روز دوشنبه مورخ 98/10/02
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی روز دوشنبه مورخ 98/10/02
انتخاب خانم دکتر مهناز امیری بعنوان پژوهشگر برتر غیر هیات علمی
۱۳۹۸ يکشنبه ۱ دي
انتخاب خانم دکتر مهناز امیری بعنوان پژوهشگر برتر غیر هیات علمی
انتخاب خانم دکتر مهناز امیری بعنوان پژوهشگر برتر غیر هیات علمی
انتخاب آقای دکتر علی جمعه زاده بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ آذر
انتخاب آقای دکتر علی جمعه زاده بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی
انتخاب آقای دکتر علی جمعه زاده بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
انتخاب سرکار خانم نعمتی بعنوان پژوهشگر برتراستانی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
انتخاب سرکار خانم نعمتی بعنوان پژوهشگر برتر مورخ 18آذر 98
انتخاب سرکار خانم نعمتی بعنوان پژوهشگر برتراستانی
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی
برگزاری هشتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر
برگزاری هشتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
برگزاری هشتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
برگزاری دوره مقدماتی MRI
۱۳۹۸ شنبه ۹ آذر
برگزاری دوره MRI در کرمان همراه با ارائه مدرک انجمن پرتو نگاری ایران زمان : 21-20 و 29-28 آذر ماه 1398 ساعت 8 تا 18 مکان :مرکز آموزش مداوم دانشگا علوم پزشکی کرمان
برگزاری دوره مقدماتی MRI
برگزاری جلسه گروه هوشبری
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان
برگزاری جلسه هوشبری
برگزاری جلسه  گروه هوشبری