۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
دعوتنامه اختتامیه جشنواره قرآن و عترت
۱۳۹۷ شنبه ۳ آذر
دعوتنامه اختتامیه جشنواره قرآن و عترت
دعوتنامه اختتامیه جشنواره قرآن و عترت
کارگاه آموزشی تکنیک های راه اندازی استارت آپ و کارآفرینی به همراه معرفی سومین رویداد کارآفرینی سلامت
۱۳۹۷ شنبه ۳ آذر
کارگاه آموزشی تکنیک های راه اندازی استارت آپ و کارآفرینی به همراه معرفی سومین رویداد کارآفرینی سلامت
کارگاه آموزشی تکنیک های راه اندازی استارت آپ و کارآفرینی به همراه معرفی سومین رویداد کارآفرینی سلامت
برگزاری سومین رویداد کارآفرینی
۱۳۹۷ شنبه ۳ آذر
برگزاری سومین رویداد کارآفرینی
برگزاری سومین رویداد کارآفرینی
برگزاری جلسه ارزیابی درونی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ شنبه ۳ آذر
برگزاری جلسه ارزیابی درونی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه ارزیابی درونی دانشکده پیراپزشکی
کارگاه مقدماتی و پیشرفته شناخت نوار قلب و انواع آریتمی های قلبی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
کارگاه مقدماتی و پیشرفته شناخت نوار قلب و انواع آریتمی های قلبی
کارگاه مقدماتی و پیشرفته شناخت نوار قلب و انواع آریتمی های قلبی
انتخاب دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان
انتخاب دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی
انتخاب دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی
مجاز نمودن غیبت دانشجویان پیاده روی اربعین
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر
مجاز نمودن غیبت دانشجویان پیاده روی اربعین
مجاز نمودن غیبت دانشجویان پیاده روی اربعین
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد