۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران برگزار می ش...
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
علاقمندان به برگزاری کارگاه آموزشی
۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي
علاقمندان به برگزاری کارگاه آموزشی
علاقمندان به برگزاری کارگاه آموزشی
اطلاع رسانی تسهیلات سربازی
۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر
جهت اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان
اطلاع رسانی تسهیلات سربازی
کارگاه مهارت های ارتباط بین فردی;تعامل استاد و دانشجو
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
کارگاه مهارت های ارتباط بین فردی;تعامل استاد و دانشجو
کارگاه مهارت های ارتباط بین فردی;تعامل استاد و دانشجو
بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری
۱۳۹۷ شنبه ۵ آبان
بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری
بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری
تعیین سطح آزمون زبان انگلیسی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
نظر به آغاز دوره های زبان مرکز زبان دانشگاه از پنجشنبه 4 آبان 97، و تقاضای تکرار آزمون تعیین سطح، این آزمون برای آخرین بار در این نیمسال در دو نوبت برگزار خواهد شد.
تعیین سطح آزمون زبان انگلیسی
نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری
۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت
نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری
نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری
کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
کارگاه توانمندسازی شناختی جلسه هشتم تفکر نقادانه تاریخ برگزاری96/12/23
کارگاه توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه هفتم با هدف مدیریت خانواده - تاریخ برگزاری 96/11/11
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه ششم مدیریت هیجانات منفی - تاریخ برگزاری 96/10/20
کارگاه های توانمندسازی شناختی