۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

 

 

     

 

 

برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 94
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 94
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی  ورودی 94
برگزاری دوره تکمیلی کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 93
۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد
برگزاری دوره تکمیلی کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 93
برگزاری دوره تکمیلی کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 93
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 93
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ فروردين
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 93 با حضور ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی و اساتید ارجمند گروه های مرتبط با علوم آزمایشگاهی در روز ه...
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 93
یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
دهمین کنگره بین الملی آزمایشگاه و بالین
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
دهمین کنگره بین الملی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان
دهمین کنگره بین الملی آزمایشگاه و بالین