۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

کارگاه تفسیر و ارزیابی گرافی های قفسه سینه (CXR)
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
کارگاه تفسیر و ارزیابی گرافی های قفسه سینه (CXR) در تاریخ 2 خرداد 98 با حضور جمعی از دانشجویان رادیولوژی برگزار گردید.
کارگاه تفسیر و ارزیابی گرافی های قفسه سینه (CXR)
برگزاری کارگاه بازدیدی دپارتمان پرتودرمانی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
کارگاه بازدیدی بخش رادیوتراپی با موفقیت برگزار شد. ضمن تشکر از حضور پرشور دانشجویان، جامانده ها از کارگاه امروز می توانند جهت شرکت در جلسه بعد کارگاه در تاریخ۱آذرماه به دبیر انجمن علمی رادیولوژی پیام ...
برگزاری کارگاه بازدیدی دپارتمان پرتودرمانی
بیماری سل و یافته های رادیولوژیک آن
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
بیماری سل و یافته های رادیولوژیک آن
بیماری سل و یافته های رادیولوژیک آن