۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

فراخوان برگزاري انتخابات دومين دوره ي شوراي مركزي انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي و ...
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۶ ارديبهشت
فراخوان برگزاري انتخابات دومين دوره ي شوراي مركزي انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
فراخوان برگزاري انتخابات دومين دوره ي شوراي مركزي انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
فراخوان اعلام كانديداتوري در دومين انتخابات شوراي مركزي انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پز...
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ فروردين
فراخوان اعلام كانديداتوري در دومين انتخابات شوراي مركزي انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
فراخوان اعلام كانديداتوري در دومين انتخابات شوراي مركزي انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
گزارش برگزاري كارگاه Team Work
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
انجمن علمی دانشجويي مديريت با همكاري انجمن هاي علمي دانشجويي هوشبري و انفورماتيك پزشكي در راستای همایش "فصل نو، فصل نشاط علمی"
گزارش برگزاري كارگاه Team Work
گزارش برگزاري همايش "فصل نو، فصل نشاط علمي"
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمان همايش "فصل نو، فصل نشاط علمي" را از تاريخ سه شنبه ١٤ اسفند ماه لغايت شنبه ١٨ اسفند ماه در محل پرديس دانشگاه برگزار كردند.
گزارش برگزاري همايش "فصل نو، فصل نشاط علمي"
اطلاعيه شركت در كارگاه Team Work
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
انجمن هاي علمی دانشجويي مديريت، هوشبري و انفورماتيك پزشكي در نظر دارند در راستای همایش "فصل نو، فصل نشاط علمی" کارگاه "Team Work" را در تاریخ ١٦ اسفند ماه ساعت ١٤ تا ١٦ در سالن مداح دانشکده ي پرست...
اطلاعيه شركت در كارگاه Team Work
اطلاعيه برگزاري همايش "فصل نو، فصل نشاط علمي"
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در نظر دارند همايش "فصل نو، فصل نشاط علمي" را با همكاري معاونت فرهنگي دانشجويي از تاريخ سه شنبه ١٤ اسفند ماه لغايت شنبه ١٨ اسفند ماه در محل پرديس دان...
اطلاعيه برگزاري همايش "فصل نو، فصل نشاط علمي"
ششمین کنگره بین ‌المللی مراقبت‌ های ویژه ایران
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
١٩ تا ۲۱ دی ماه ١٣٩٧ ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، سالن همايش هاي بين المللي رازي
ششمین کنگره بین ‌المللی مراقبت‌ های ویژه ایران
کارگاه مقدماتی و پیشرفته احیاء قلبی ریوی
۱۳۹۷ دوشنبه ۵ آذر
کارگاه مقدماتی و پیشرفته احیاء قلبی ریوی
کارگاه مقدماتی و پیشرفته احیاء قلبی ریوی
انجمن علمی دانشجويي هوشبري كارگاه علمي ، آموزشي شناخت نوار قلب و انواع آريتمي هاي قلبي مقدماتي و پيش...
۱۳۹۷ دوشنبه ۵ آذر
انجمن علمی دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كرمان در تاريخ چهارشنبه ٣٠ آبان ماه ١٣٩٧ ساعت ١٤ الي ١٦ عصر كارگاه علمي ، آموزشي شناخت نوار قلب و انواع آريتمي هاي قلبي مقدماتي و پيشرفته را برگزار كرد.
انجمن علمی دانشجويي هوشبري كارگاه علمي ، آموزشي شناخت نوار قلب و انواع آريتمي هاي قلبي مقدماتي و پيشرفته را برگزار كرد.
کارگاه مقدماتی و پیشرفته شناخت نوار قلب و انواع آریتمی های قلبی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
کارگاه مقدماتی و پیشرفته شناخت نوار قلب و انواع آریتمی های قلبی
کارگاه مقدماتی و پیشرفته شناخت نوار قلب و انواع آریتمی های قلبی