۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 

دانش آموخته گرامی

این پرسشنامه برای سنجش نظرات شما به منظور اجرای فرایند ارزیابی دوره های آموزشی و استفاده از نتایج آن در بهبود کیفیت آموزش گروه تهیه شده است، خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهيد. دقت شما در پاسخ به سوالات نظرسنجی، گروه را در شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و عوامل بازدارنده توسعه یاری نموده و باعث بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه می شود.

                                                           

 

گروه آموزشی : *
سال فارغ التحصیلی : *
 

 

لطفاً هر یک از سؤالات مطرح شده را مطالعه و گزینه ای که بیشترین هماهنگی را با نظر شما دارد، علامت گذاری نمایید.

 

 

 

1. حیطه آموزش

 

کیفیت آموزشی، کاربردی و به روز بودن برنامه درسی : *

کمیت و کیفیت برنامه های درسی در ایجاد توانایی های شناختی (دانش عمومی و تخصصی) : *

کمیت و کیفیت برنامه های درسی در ایجاد توانایی های کاربردی (دانش کاربردی) : *

کمیت و کیفیت برنامه های درسی در ایجاد نگرش مثبت (رفتاری، ارتباطی و عاطفی) : *

توانایی استادان و اعضای هیئت علمی گروه به لحاظ شاخص های علمی – آموزشی و کیفیت تدریس : *

توانایی استادان و اعضای هیئت علمی گروه به لحاظ شاخص های رفتاری و اجتماعی : *

بهره گیری استادان از شیوه های مناسب و متنوع تدریس : *

تناسب دروس نظری و عملی برنامه درسی گروه : *

مفید و کاربردی بودن دروس تخصصی برنامه درسی : *

کیفیت برنامه های کارآموزی و یا بازدیدهای علمی : *

بازخورد و تأثیر نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس استادان در جهت بهبود کیفیت آموزشی : *

کارایی برنامه درسی دوره تحصیلی تان در پرورش توانایی های خود – اشتغالی و کارآفرینی : *

کارایی برنامه درسی دوره تحصیلی تان در پرورش توانایی های خود – اشتغالی و کارآفرینی : *

کاربرد دانش و مهارتهای اکتسابی دوران تحصیل در شغل فعلی : *

تناسب تواناییها، دانش و مهارتهای اکتسابی شما با نیازهای جامعه و انتظارات کارفرمایان : *

 

لطفا هر یک از سئوالات زیر را مطالعه و گزینه ای که بیشترین هماهنگی را با نظر شما را دارد،علامت گذاری نمایید.

 

 

حیطه پژوهش و عملکرد اساتید راهنما و مشاور

 

آزادی عمل در انتخاب اساتید راهنما و مشاور جهت اخذ پایان نامه : *

انطباق بين موضوع پايان نامه با نيازهاي واقعي جامعه يا پيشبرد مرزهاي دانش : *

آشنایی با روشهای پژوهش علمی، خلاقیت و مهارت علمی لازم برای تحقیق و پژوهش : *

كمك و راهنمايي در انتخاب موضوع به روز و تدوين پروپوزال : *

برخورداري از توانايي علمي و مهارتي لازم در زمينه پژوهش : *

ارائه راهنمايي هاي لازم براي تدوين محتواي پايان نامه : *

مطالعه به موقع و دقيق پايان نامه همراه با ارائه پيشنهاد : *

راهنمايي و توجيه دانشجو به منظور آمادگي براي دفاع از پايان نامه : *

ارائه توضيحات لازم در جلسه دفاع از پايان نامه : *

مشاركت مؤثر در تدوين و نهايي كردن مقاله مستخرج از پايان نامه : *

رعايت شئون استادي و داشتن سعه صدر در امر راهنمايي : *

تداوم راهنمايي و پاسخگويي در طول دوره پژوهش : *

پیشنهادات

 

 

1. آیا پیشنهادی در جهت تغییر یا بهبود واحد‌های درسی و سرفصل دروس این رشته دارید؟ : *
 
2. آیا پیشنهادی در جهت تغییر یا بهبود واحد‌های درسی و سرفصل دروس این رشته دارید؟ : *
 
3. اکنون که وارد محیط کار شده‌اید آیا پیشنهادی در راستای ارتقای آموزش‌های مهارتی دانشجویان این رشته دارید؟ : *
 
4. به نظر شما برگزاری چه کارگاه‌هایی در دوران دانشجویی می‌تواند برای آینده شغلی دانشجویان مفید باشد؟ : *
 
5. عمده ترین نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی دوران تحصیل شما چه مواردی بودند؟ : *
 
نقاط ضعف : *
 
نقاط قوت : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *