۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
پرسشنامه

 با سلام و آرزوی سلامتی و بهروزی

 خواهشمند است نظرات ارزشمند خودر ا در زمینه رسالت و اهداف  دانشکده پیراپزشکی کرمان را مرقوم بفرمایید.

 با سپاس فراوان

 

 

مجموعه رسالت و اهداف گروه در رابطه با آموزش  و پژوهش رشته مقطع مربوطه منطبق  با رسالت دانشگاه و دانشکده بر اساس نيازهاي جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، اسناد بالادستي، ارزشها و مسئولیت اجتماعي به ترتیب اولویت و مبتنی بر شواهد وجود داشته باشد.

 

مجموعه جامع رسالت و اهداف گروه ترجیحا براساس اولویت تدوین شده است : *


توانمندی ها و وظایف گروه در مجموعه رسالت و اهداف بطور مشخص آمده است : *


توانمندی ها و صلاحيت هاي مورد انتظار از دانش آموختگان رشته /مقطع در مجموعه رسالت و اهداف بطور مشخص بيان شده است : *


دررسالت و اهداف تدوين شده گروه، موارد زیرلحاظ گردیده است: • نیازهای جامعه و بویژه نظام سلامت • توجه به اسناد بالادستی • ارزش ها و مسئوليت اجتماعي • مبتنی بر شواهد و شرایط عینی • کارآفرینی ، فناوری و تولید ثروت در صورت داشتن موضوعیت • حوزه های آموزشی ( اعم از حضوری و مجازی) و پژوهشی گروه : *


نقاط قوت : *
 
نقاط ضعف : *
 
پیشنهادات : *
 

 

رسالت و اهداف گروه با مشاركت اعضای هیات‌علمی و نظر خواهی از دانش آموختگان  تدوین و اعلام شده باشد.

 

 

فرآیند مشارکت اعضای هيئت علمي و اطلاع رسانی به آنان در مجموعه رسالت و اهداف گروه تدوین شده است : *


در تدوین رسالت و اهداف از دانش آموختگان نظرخواهی شده است : *


اطلاع رسانی مناسب از مجموعه رسالت و اهداف در سایت های گروه و دانشکده انجام شده است : *


نقاط قوت : *
 
نقاط ضعف : *
 
پیشنهاد : *
 

 

ارزیابی مستمر میزان تحقق اهداف گروه ( فرایند و نتایج ) بر اساس فعالیت های گروه در نظر گرفته می شود

 

مطابق با مجموعه رسالت و اهداف تدوین شده، ارزیابی به صورت 360 درجه( اساتید ، فراگیران ، دانش آموختگان و...) انجام شده است : *


در 5 سال گذشته ميزان تحقق اهداف (فرآیند و نتایج) مورد ارزيابي قرار گرفته است : *


نتایج ارزیابی 360 درجه در بازنگری اهداف و رسالت به منظور تبیین و به روز رسانی و ارتقاء گروه مورد استفاده قرارگرفته است : *


نقاط قوت : *
 
نقاط ضعف : *
 
راهکار ها و پیشنهادات : *
 

 

در مجموعه رسالت و اهداف گروه آخرین دستاوردهاي ملی و فراملي حوزه سلامت مرتبط با رشته لحاظ شده باشد.

 

در تدوین و بروز رسانی مجموعه رسالت و اهداف آخرین دستاوردهای ملی موجود در حوزه آموزش، پژوهش و توسعه در نظر گرفته شده است : *


در تدوین و بروز رسانی مجموعه رسالت و اهداف آخرین دستاوردهای فراملی موجود در حوزه آموزش، پژوهش و توسعه در نظر گرفته شده است : *


نقاط قوت : *
 
نقاط ضعف : *
 
راهکار ها و پیشنهادات : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *