۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۴ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۴ بهمن   

بازدید ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی به همراه جمعی از اعضای هیات علمی از دانشکده جدید پیراپزشکی در حال ساخت مورخ 1402/11/03