۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۴ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۴ بهمن   
جلسه تودیع و معارفه معاونت آموزشی جدید سرکار خانم دکتر لنگرودی و تشکر وگرامیداشت زحمات سرکار خانم دکتر نخعی معاون آموزشی سابق دانشکده مورخ 1402/11/03