۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۹ بهمن
اطلاع رسانی و راهنمای ثبت نام اعضای هیأت علمی دانشگاه در سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)
دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می کند:
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۹ بهمن
آشنایی با کسب و کار های حوزه سالمندی ( اقتصاد نقره ای )
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی  موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می کند:
مرکز تحقیقات بهداشت باروری، خانواده جمعیت کمیته اخلاق دانشکده پرستاری و مامایی کرمان
۱۴۰۲ شنبه ۲۸ بهمن
وبینار اخلاق در پژوهش و انتشار
مرکز تحقیقات بهداشت باروری، خانواده جمعیت  کمیته اخلاق دانشکده پرستاری و مامایی  کرمان
کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی و متقاضیان جذب دانشگاه ها
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۵ بهمن
تحول دیجیتال و هوش مصنوعی درآموزش
کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی و متقاضیان جذب دانشگاه ها
دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۵ بهمن
سیزدهمین کنگره بین المللی پیوند های سلولی بنیادی خونساز
دانشگاه علوم پزشکی بابل
بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۵ بهمن
آموزش علوم پزشکی از کلاس درس تا درس عرصه
بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران
۱۴۰۲ شنبه ۱۴ بهمن
فراخوان گرانت های تشویقی
موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران
راهنمای ارزشیابی جامع فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه ها
۱۴۰۲ دوشنبه ۹ بهمن
راهنمای ارزشیابی جامع فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه ها
راهنمای ارزشیابی جامع فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه ها
دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۴۰۲ دوشنبه ۹ بهمن
سیزدهمین کنگره بین المللی پیوند سلولهای بنیادی خونساز
دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۱۴۰۲ دوشنبه ۹ بهمن
نکارت کاربردی نحوه نگارش ثبت اختراع
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد