۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند

فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
۱۴۰۲ دوشنبه ۱ آبان
فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
آیین نامه حق مالکیت
۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ شهريور
آیین نامه حق مالکیت
آیین نامه حق مالکیت
کارگاه حضوری آشنایی با آزمون های آماری
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ بهمن
کارگاه حضوری آشنایی با آزمون های آماری
کارگاه حضوری آشنایی با آزمون های آماری
کسب رتبه نخست در رویداد آیدیاتاک 4
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۰ آذر
کسب رتبه نخست در رویداد آیدیاتاک 4 توسط دانشجویان ارشد هماتولوژی کرمان
کسب رتبه نخست در رویداد آیدیاتاک 4
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ آذر
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۰ مهر
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژونال کلاب
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۳ شهريور
برگزاری جلسه ژونال کلاب
برگزاری جلسه ژونال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۳ شهريور
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب