۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر   

 

 

 

نام مدرسین برتر

گروه

نیمسال

معدل استاد

معدل دانشکده

معدل دانشگاه

دکتر محمد صادقی

فیزیوتراپی

اول 97-96

4.87

 

 

 

دکتر احمد فاطمی

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

دوم 97-96

4.92

 

 

دکتر احمد فاطمی

 

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

اول 98-97

4.82

4.54

4.52

دکتر احمد فاطمی

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

دوم 98-97

4.97

4.57

4.53

دکتر احمد فاطمی

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

دوم 99-98

4.91

4.48

 
 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

گروه

سال تحصیلی

عنوان

دکتر حمید دانشور

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

94

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

دکتر علیرضا فارسی نژاد

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

95

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

دکتر هوشنگ امیری دوماری

 

رادیولوژی

97

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

دکتر علی جمعه زاده

رادیولوژی

98

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

دکتر علیرضا فارسی نژاد

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

99

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

 دکتر مهناز امیری

--------

99

پژوهشگر برتر غیرهیات علمی استان

 دکتر حمید عبدالهی ناصح آباد

رادیولوژی

1400

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی