۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي   

                                                    

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سال تحصیلی

عنوان

سمت

 فایل

مریم نعمتی

98

پژوهشگر برتر غیر هیات علمی استان

کارشناس تحصیلات تکمیلی

دریافت فایل

دکتر مهناز امیری

98

پژوهشگر برتر غیر هیات علمی

کارشناس آزمایشگاه

دریافت فایل

مطهره صفارحیدری

98

حافظ قرآن کریم

    کارشناس پژوهشی 

دریافت فایل

مطهره صفارحیدری

97

حافظ قرآن کریم

کارشناس پژوهشی

دریافت فایل

مطهره صفارحیدری

92

حافظ قرآن کریم

کارشناس پژوهشی

دریافت فایل

مطهره صفارحیدری

دی ماه 90

حافظ قرآن کریم

کارشناس پژوهشی

دریافت فایل

مطهره صفارحیدری

تابستان 90

حافظ قرآن کریم

کارشناس پژوهشی

دریافت فایل

صدیقه زابلی

93

تفسیر قرآن

کارشناس کتابخانه

دریافت فایل

صدیقه زابلی

95

حکم قهرمانی

کارشناس کتابخانه

دریافت فایل

بتول مهدیزاده

95

حکم قهرمانی

مسئول دفتر ریاست

دریافت فایل

بتول مهدیزاده

94

حکم قهرمانی

مسئول دفتر ریاست

دریافت فایل