۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۹ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۸ آذر   

دانشجوی عزیز ورود شما را به دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گرامی میداریم و

 آرزوی کسب مدارج علمی و تحصیلی عالی تر برای شما ‌داریم.

 

لینک های زیر پاسخگوی نیازهای آموزشی شما می باشد.

 

 درصورت وجود هرگونه سوال در ارتباط با موارد ذیل با کارشناس مربوطه تماس بگیرید.

  • کلاس مجازی: کارشناس مسئول رایانه دانشکده پیراپزشکی            03431325376

  • امور آموزشی: کارشناسان اداره آموزش                03431325371          03431325372