۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر   

                                        

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته

 

 حانیه کریمی نژاد فرسنگی 

دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی

کسب عنوان نخست و دریافت مدال طلای تیمی در حیطه تفکر علمی در علوم پایه سیزدهمین المپیاد علمی کشوری

 یونس قاسم پور

دانشجوی کارشناسی رادیولوژی

کسب مقام دانشجوی برتر پژوهشی مقطع کارشناسی