۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند

حق الزحمه کار دانشجویی
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان
حق الزحمه کار دانشجویی
حق الزحمه کار دانشجویی
نظام وظیفه فارغ التحصیلان
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان
نظام وظیفه فارغ التحصیلان
نظام وظیفه فارغ التحصیلان
مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ بهمن
مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات
مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات
تقویم آموزشی
۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن
تقویم آموزشی نیم سال دوم 00-99
تقویم آموزشی
در خصوص درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن
در خصوص درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
در خصوص درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
تقویم دانشگاهی نیم سال 98-97
۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن
تقویم دانشگاهی نیم سال 98-97
تقویم دانشگاهی نیم سال 98-97
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
در خصوص بخشنامه وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی
۱۳۹۷ شنبه ۳ شهريور
در خصوص بخشنامه وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی
در خصوص بخشنامه وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی
مدت بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
مدت بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
۱۳۹۷ شنبه ۳ شهريور
مدت بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
مدت بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان