۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

            

                                 

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سال ورود

مائده امیری

اتاق عمل

1394

مهلا ذاکری

اتاق عمل

1394

مریم کتوئی زاده

ارشد خون شناسی

1396

امیرحسین نیکنام

علوم آزمایشگاهی

1395

مهدیه عباس پور

علوم آزمایشگاهی

1395

مجتبی قدمیه

فیزیوتراپی

1396

حسین مقدسی

فیزیوتراپی

1396

فرح کریمی افشار

فیزیوتراپی

1396

بهناز آزادروح

فیزیوتراپی

1394

پردیس عمادی

فیزیوتراپی

1394

الناز جلال کمالی

هوشبری

1397

 

 

 

                                  

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سال ورود

زهرا محمدی کوشا

اتاق عمل

1393

الناز جلال کمالی

هوشبری

1397

مریم ثمره صلواتی پور

خون شناسی

1390